31.10.2023

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Konferansı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İhtisas ve Mesleki Eğitim Dire Başkanı Eşref GÖRGÜLÜ

İhtisas ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Eşref Görgülü, Diyanet Akademisi Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen “Diyanet Akademisi 2023-2024 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı’na katıldı.

Program Doç. Dr. Zeki Koçak’ın açılış ve selamlama konuşması akabinde Eşref Görgülü Hoca 12 Dini Yüksek İhtisas merkezinde 393 yeni kursiyerlerle eğitime başladığını ifade ettiler.

Toplumun emin ve güvenilir adımlarla ilerlemesinin imkânı ancak dört müessesenin güçlü olmasına bağlıdır. Bunlar İlmiye, Adliye, Tıbbiye Seyfiyye sınıflarıdır. Eşref Hoca açılış programına katılan kursiyerlere geleneği iyi bilmeleri gerektiğinin yanı sıra, anı yakalayan, geleceğe hazırlıklı olan ve yan okumalarla kendini yenileyen bir hoca olmaları gerektiğini hatırlattı.

Eşref Hoca, Erzurum Dini Yüksek İhtisas Merkezinin önemine vurgu yaptıktan sonra lojmanlar ile eğitim merkezinin yakın olma avantajını hatırlatıp, bayanlara ait hazırlık sınıfının bu yıl Erzurum’da açıldığını ifade ettiler. Konuşmalarında kursiyerlere geleceğe yönelik tavsiyelerde bulunup, kursiyerlere vizyon ve misyon yükleyecek güzel örneklerle konuşmalarını sonlandırdı.

Sonra Program Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın canlı bağlantıya katılması ile devam etti.

Başkanımız, öncelikle ihtisas merkezlerinde ilim yolculuğunun 50 yıl önce başladığını dile getirerek, buralarda eğitim almanın büyük bir nimet olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam dünyasında dini teşkilatlara model olan bir kurum olduğuna dikkati çekerek, “Nereye gitsek başkanlığımızı anlatıyoruz ve o devletin en üst yöneticileri hayran hayran dinliyor ve şunu özellikle ifade ediyorlar; ‘Bize rol model olun. Biz de sizin Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınız gibi bir teşkilat kuralım.’ Bu durum bize sorumluluklarımızın ne kadar büyük ve engin bir aşka ve ufka sahip olmamız gerektiğini göstermektedir.” diye konuştu.

Başkanımız, “Amacımız insanımızı doğru dini bilgiyle buluşturmaktır cümlesiyle şöyle devam etti. Eğitimin özünde, Allah’ın rızasını kazanma ve cehaleti kaldırma vardır. Eğer biz insanımızı doğru dini bilgiyle buluşturmazsak tabiat boşluk kabul etmez, hurafeler ve aşırılıklarla dolu birtakım anlayış sahipleri o boşluğu doldurur, bunu yaşayarak görüyoruz. Ama biz istiyoruz ki mutedil, Kur’an ve sünnet çizgisinden kopmayan, ayrılmayan bir anlayış üzerinde insanımızı bilgilendirelim, besleyelim. Böylesi bir gayeyi taşıyanlar kendilerinin ve toplumlarının dünya ve ahiret saadetlerine vesile olabilirler.”

Başkan Erbaş, İslam’ın insanın zihnini bilgiyle aydınlatmak kadar kalbini de aydınlatmayı amaç edindiğini ifade ederek, “Kişiyi hem akli hem duygusal hem de ameli olarak birbiriyle dengeli bir biçimde eğitmeyi hedefler, İslam’ın eğitim anlayışı budur. Böylesi bir eğitimle kendini inşa etmiş bir mümin, insanlara örnek olabilir, onların hayatlarına dokunabilir ve yön verebilir.” şeklinde konuştu.

Öğrencilere hem doğru dini bilgilerle kendilerini donatma hem de İslam coğrafyasında yaşananlara ilişkin haberdar olmaları tavsiyesinde bulunan Başkan Erbaş, “Böylesi bir donanımla gerek İslam dünyasının gerekse insanlığın içinden geçtiği süreçleri doğru okuyabiliriz. Ancak böylesi bir donanıma sahip olursak FETÖ, DEAŞ, Boko Haram gibi istismarcı örgütlerin coğrafyamızdaki emellerini doğru görebiliriz. Sahih bilgiyi tüm bu alanlara şamil kıldığımızda ihtisas eğitimimiz bizi hayatın önüne taşır ve insanımıza ve insanlığa bizi örnek ve önder kılar.” dedi.

Başkan Erbaş, bulunduğumuz çağın iletişim ve teknolojinin insanı kuşattığı, toplumları şekillendirdiği bir çağ olduğunu, bu sebeple insanlara ulaşma noktasında öğrencilerden ihtisas eğitimlerinin yanında bu alandaki bilgi ve becerilerini de en üst düzeye taşımalarını söyledi.

Bizler beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi şiar edinen bir anlayışın mensuplarıyız. Bugün kendini çok iyi donatanların gerek fert gerekse cemiyet olarak önde olduklarını görmekteyiz. Müslümanlar olarak ilme ve eğitime değer verdiğimiz her asırda tarihe ve insanlığa yön vermişiz, ilimden uzaklaştığımız her devirde gaflet ve felaketlere uğramışız, dünyaya adaletsizlik, zulüm, fitne ve fesat egemen olmuştur. Onun için gerek medeniyet coğrafyamızda gerekse dünyada yaşanan tüm hastalıklara merhem olacak şey, yeniden İslam’ın ilim ufkuyla eğitim dünyamızı en güçlü hale getirmektir.

Başkan Erbaş, “Yeni eğitim öğretim yılımızın sizlere, hocalarımıza, eğitim merkezlerimizin tüm personeline, eşlerinize, ailenize, vatanımıza ve milletimize hayırlar ve bereketler getirmesini niyaz ediyorum.  Rabbim böylesi yüce bir salih amel yolunda gayretinizi, çabanızı ve azminizi daim kılsın.” diyerek konuşmalarını tamamladı.