10.02.2017

Hizmet Standartları

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖMER NASUHİ BİLMEN DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SN

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1-

 Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sağlık yardımından yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt ve aktivasyonun yapılması için müracaatında

 

  Tedavi yardımı beyannamesi

 

15 gün

 

2-

 

Memur Kimliği talebinde 

 a) Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde  çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)b) T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı

 

15 gün

 

 

3-

 

 

Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında

 

 a. Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan)b. Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,c. Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.

 

 

5 gün

 

4-

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

a. Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,b. Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 

5 gün

 

 

5-

5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma

 Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun  4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi  "İşten Çıkış Bildirgesi"   Not: 10 gün içinde

1 gün

 

 

6-

ilk defa veya yeniden 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Genel Sağlık Sigortalısı kapsamına bildirim ve tescili

 Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanunun  4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların  aynı Kanunu 60. maddesi kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı hak sahipliği MEDULA, MEDULA-e-sgk  bildirim ve tescil bildirgesi 

10 gün 

 

7-

Çalışan Personelin Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına bildirimleri esas olmak üzere kuruma beyanı vermesi

 Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasına tesciline ve durum değişikliğinin bildirimine esas "Tedavi Yardım Beyannamesi"nin  kuruma  verilmesi. 

10 gün

 

8-

Mal beyanı 

 a) Son rakamı  (0 ) ve (5 ) ile biten yıllarda  istenecek mal beyanı,b) Mal varlığı değişikliğinde. 

1 ay

 Müracaat Yeri: Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi   Müdürlüğü

İsim         : Doç. Dr. Zeki KOÇAK

Unvan      : Dini Yüksek İhtisas Merkezi  Müdürü

Adres        : Selçuklu Mahallesi Semerkant Sokak No:7/25090 Dadaşkent/AZİZİYE/ERZURUM

Tel.             : +90 442 327 33 83

Fax            : +90 442 327 41 89      e-Posta   : erzurum.egitim@diyanet.gov.tr