24.09.2020

Aşere Takrip Kursu Kursiyer Seçme Sınavı.

Başkanlığımızca, din hizmetini yürüten personelin özellikle Kur'an-ı Kerim'i usulüne
uygun, doğru ve güzel okumalarını sağlamak, kıraat ilminde bilgi ve becerilerini geliştirmek,
Aşere-Takrib alanında etkin ve yeterli hale gelerek uzmanlaşmalarını temin etmek amacıyla
2020 yılı içerisinde Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde metropol
ilçelerinde görevli erkek personel arasından sınavla seçilecek 15 kursiyerin katılacağı üç yıl
süreli "Aşere Takrib Kursu" düzenleneceği ilgi yazı ile duyurulmuştu.
Bu itibarla;
1. Sınavın 16-17 Eylül 2020 tarihlerinde Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek
İhtisas Merkezinde yapılmasını,
2. Ek listede isimleri yer alanların Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas
Merkezinde sınava katılmalarını,
3. Sınava katılmak üzere müracaat edenlere sınav tarihi ile ilgili tebliğatın Erzurum İl
Müftülüğünce yapılmasını,5. Sınav süresince covid-19 ile etkin mücadele tedbirleri kapsamında gerekli önleyici
tedbirlerin Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünce
alınmasını,