12.06.2019

Sınav İlanı

 

Sayı       : 20554743-907-                                                                                                       …/05/2019

Konu     : Münhal Kadro İlanı.

 

 

ÖMER NASUHİ BİLMEN DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

            Başkanlığımızca müdürlüğümüze yeni tahsis edilen aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi yazılı kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 7. Maddesinin 2. Bendi gereğince sözlü ve uygulamalı sınavla naklen atama yapılacaktır.

 

            Genel şartlar:

 

            657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48/A maddesinde aranan şartları taşıyor olmak,

            Özel şartlar:

 

            1-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            2-Askerlik görevini yapmış olmak,

            3-Halen Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

            4-İl içinde bir yıl, İl dışından müracaat edecekler için bulunduğu il’ de asgari üç yıl çalışmış olmak,

            5-Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

            6-İsteklilerin 01.06.2019 tarihinden 15.06.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar dilekçe ile İhtisas Merkezi Müdürlüğüne şahsen başvurmaları,

            7-Faks, posta ve diğer kanallarla yapılacak olan müracaatların kabul edilmeyeceği,

            8-Sınavın 17.06.2019 Pazartesi günü saat 13.00’de Müdürlüğümüzde yapılacağı ilgililere ilanen duyurulur.           

 

 

                                                                                                         Doç. Dr. Zeki KOÇAK

                                                                                                          İhtisas Merkezi Müdürü

 

 

MÜNHAL DURUMDAKİ KADRO'NUN

 

SN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

BULUNDUĞU YERİ

1

YHS

Bekçi

12

1

İhtisas Merkezi Müdürlüğü

2

YHS

Bekçi

12

1

İhtisas Merkezi Müdürlüğü